Jullov och start på vårterminen

Sista skoldagen för höstterminen är 18 december.

Sista skoldagen för höstterminen är 18 december. Grundsärskolans fritidshem har öppet alla vardagar fram till och med 8 januari. Måndagen den 11 januari har grundsärskolan planeringsdag och då är alla grundsärskolans fritidshem stängda.
 
Vårterminen börjar igen den 12 januari 2021. 
15 november 2020