Viktig information om skolskjuts med taxi

Kommunen har från och med 11 januari sagt upp avtalet med en leverantör av skolskjuts med taxi. Detta kan tyvärr leda till störningar i leveransen av taxiskolskjuts.

Kommunen har från och med 11 januari sagt upp avtalet med en leverantör av skolskjuts med taxi. Avtalet har sagts upp på grund av att Transportstyrelsen återkallat deras taxitrafiktillstånd, och att företaget inte har kunnat leverera enligt avtal.

Att avtalet sägs upp med omedelbar verkan innebär att vi tyvärr inte kan utesluta störningar i leveransen av taxiskolskjuts, framför allt att förseningar kan uppstå.

Vi ber om överseende med de problem som kan komma att uppstå och beklagar den uppkomna situationen.

11 januari 2021