Om grundsärskolan

Utbildningen i grundsärskolan ger eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och fortsätta att utbilda sig.

I grundsärskolan får ditt barn en utbildning och undervisning som är anpassad till barnets behov och förutsättningar. Utbildningen i grundsärskolan ger ditt barn viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling, social gemenskap och skapar en god grund för att kunna delta aktivt i samhället.

Rätt målgrupp 

Att gå i grundsärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke ditt barn kan välja i framtiden. Innan ditt barn får rätt till plats i grundsärskolan görs en noggrann utredning för att kunna bedöma om ditt barn hör till grundsärskolans målgrupp.

Du som vårdnadshavare, eller ditt barn, kan be om att få göra en utredning. Personalen i förskoleklassen eller grundskolan kan också be om det. Ditt barn tas emot i grundsärskolan först när utredningen är klar. 

Du kan läsa mer om grundsärskolan i Skolverkets folder Grundsärskolan är till för ditt barn.