Finns det fritidshem i grundsärskolan?

För låg- och mellanstadiet finns det ett fritidshem på barnets grundsärskola. När eleven börjar högstadiet finns det ungdomsfritidshem.

Fritidshem för låg- och mellanstadiet

När ditt barn fått skolplacering kan du ansöka om plats i fritidshem. Barn som börjar årskurs 1 kan få plats på fritidshemmet tidigast från och med 1 augusti. 

Här är ansökningsblanketter

När ditt barn får erbjudande om plats behöver båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom för att godkänna erbjudandet.

Om du säger upp platsen måste barnets andra vårdnadshavare bekräfta det i eBarnUngdom.

Fritidshem för högstadiet

Elever som går på grundsärskolans högstadium kan gå på ungdomsfritids. Det kallas också korttidstillsyn. Den typen av fritids ligger inte på skolan, utan på annan plats.

Om eleven börjar i grundsärskolans högstadium innan året hen fyller 13 år har eleven inte rätt till ungdomsfritids/korttidstillsyn. Det enda du som vårdnadshavare betalar för ungdomsfritids är en måltidsavgift. 

Taxi från skolan till ungdomsfritids

De högstadieelever som går på ungdomsfritids åker antingen taxi, buss eller promenerar till sitt ungdomsfritids. Om eleven behöver åka taxi, är det vårdnadshavarens ansvar att ansöka om det.

Ansöka till Ungdomsfritids

Vårdnadshavaren ansöker om ungdomsfritids. Det är en LSS-insats du ansöker om och får beviljad av biståndshandläggare som jobbar på kommunens omsorgsförvaltning.

Vårdnadshavare får ett informationsbrev och en ansökningsblankett hemskickad från biståndhandsläggare.

Om du som vårdnadshavare vet att din ungdom behöver korttidstillsyn eller gå på ungdomsfritids till hösten kan du ringa direkt till omsorgsförvaltningen, se under kontakt. Där gör du ansökan om korttidstillsyn eller fyller i ansökningsblanketten som finns på nätet.

Biståndshandläggarens roll

Biståndshandläggaren på omsorgsförvaltningen vill oftast träffa både elev och vårdnadshavare för att kunna utreda elevens rätt till ungdomsfritids. Omsorgsförvaltningen behöver läkarutlåtande eller psykologutlåtande som visar elevens diagnos/diagnoser.

Kontakt

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala

Öppettider: måndag–fredag 9.00–11.30

Uppdaterad: