Hur kommer mitt barn till och från skolan?

Elever kan gå, åka buss, skoltaxi eller åka bil med exempelvis föräldrarna.

Elever med funktionsnedsättning som ska börja eller går i grundsärskola kan ansöka om skolskjuts med skoltaxi eller skolbusskort. Elevresa sker alltid med ordinarie linjetrafik.

Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. 

Hemmet ansöker om skolskjuts

Vårdnadshavare måste göra en ny ansökan inför varje läsår. Vårdnadshavare kan ansöka via en blankett eller via bank-id.

Antagningsenheten beslutar

Det är inte den enskilda grundsärskolan som beslutar eller handlägger rätt till skoltaxi eller busskort. Vårdnadshavare måste själva ansöka om det. 

Mer om resa till skolan

Om kommunens information om regler och hur ansökan görs.

Om att resa till skolan med taxi och se kontaktuppgifter till trafikcentralen

Uppdaterad: