Hur samarbetar hemmet och skolan?

Med e-post och telefon

All personal har en personlig e-postadress och det finns telefonnummer till varje grundsärskola. När ni behöver komma i kontakt med skolan finns det flera möjligheter, till exempel telefonkontakt.

I utvecklingssamtal med läraren

Ditt barns lärare har minst ett utvecklingssamtal varje termin. På utvecklingssamtalet följer man upp elevens utveckling. Skolan kan erbjuda hemmet stöd när det gäller barnets utveckling i kunskaper och färdigheter.

Med elevhälsoteamet

Om ditt barn har behov av stöd bjuds ni in till möten med en eller flera från elevhälsoteamet. Om eleven har behov av särskilt stöd skriver skolan ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen följs upp tillsammans med hemmet.

Via Unikum

Skriftlig information som exempelvis veckobrev eller rektorsbrev finns att läsa i Unikum. För att få tillgång till Unikum kontaktar du skolan.

Genom föräldraråd

1-2 gånger per år bjuds vårdnadshavare in till ett föräldraråd. På föräldrarådet ges vårdnadshavare möjlighet att vara delaktig i grundsärskolan i Uppsala kommun. 

Skolan bokar tolk

Skolan bokar tolk om personal eller vårdnadshavare önskar och behöver.

Med tydliga förväntningar

Grundsärskolan har ett förväntansdokument (PDF, 151 KB) som innehåller förväntningar på skolan, hemmet och eleven. 

 

Uppdaterad: