Hur ser mitt barns skoldag ut?

I grundsärskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden.

Schema

Alla elever har ett schema där det står vilka ämnen eller ämnesområden som eleven har under dagen. Varje klass har ett schema som visar när skolan börjar och slutar. 

Här kan du se alla våra klassers scheman: Schemavisare - Skola 24

Klassen

I varje klass arbetar en lärare som ansvarar för undervisningen. I klassen arbetar assistenter som stödjer eleven och gruppen för högre måluppfyllelse.

Ämnen eller ämnesområden

Om skolan bedömer att en elev inte kan lära sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Översikt Ämnen och ämnesområden

Uppdaterad: