Hur söker jag plats för mitt barn?

Vårdnadshavare lämnar sitt medgivande till att barnet ska tas emot i grundsärskolan. Myndighetsenheten tar emot medgivandet och Antagningsenheten ansvarar för antagningsprocessen.

Vårdnadshavare söker plats

Som vårdnadshavare behöver du först ge ditt medgivande till att ditt barn ska tas emot i grundsärskolan. Blanketten för medgivande skickas hem till dig i samband med att beslutet från Myndighetsenheten är taget.

Därefter skickar du tillbaka blanketten med din underskrift till Myndighetsenheten. Du får sedan en skolvalsblankett hemskickad och kontaktuppgifter till informationsansvarig inom kommunen.

Har du frågor om grundsärskolan eller om antagningsprocessen till grundsärskolan? Då kan du skicka din fråga till grundsarskola@uppsala.se

Tre skolval behöver göras

Du gör tre skolval och skickar in blanketten till Utbildningsförvaltningen. Adressen till Utbildningsförvaltningen finns på blanketten. Antagningsenheten tar ett beslut utifrån dina val och via turordning om plats finns på vald skola. Beslutet på placering skickas hem till dig och en kopia på placeringen skickas till den rektor som ska ta emot ditt barn.

Uppdaterad: