Kan mitt barn börja årskurs 1 som 6-åring?

Skolplikten börjar höstterminen då barnet fyller 6 år. Det finns tre alternativ för skolstart till grundsärskolan. Om barnet börjar som 6-åring påverkar det rättigheterna till ungdomsfritids längre fram under skolgången.

Skolplikten börjar höstterminen då barnet fyller 6 år. I Uppsala kommuns grundsärskola finns ingen förskoleklass. Alla elever som börjar grundsärskolan börjar i årskurs 1. Det finns tre alternativ för skolstart i grundsärskolan.

  1. Uppskjuten skolplikt: Vårdnadshavaren kan begära uppskjuten skolplikt. Då stannar barnet kvar i förskolan ett extra år. Barnet börjar då årskurs 1 i grundsärskolan som 7-åring.

  2. Ordinarie skolstart: Barnet börjar i grundskolans förskoleklass och börjar sedan årskurs 1 året efter. Barnet börjar då årskrus 1 i grundsärskolan som 7-åring.

  3. Hoppa över förskoleklass: Barnet börjar årskurs 1 i grundsärskolan som 6-åring. Detta alternativ innebär att barnet börjar grundsärskolan ett år tidigare. Det påverkar möjligheten till ungdomsfritids när barnet börjar högstadiet. Barnet är då endast 12 år och har därför inte rätt till ungdomsfritids. Barnet har  rätt att gå kvar på fritids på sin mellanstadieskola även fast hen går i skolan på en annan högstadieskola.
Uppdaterad: