Vad händer när mitt barn har fått en plats?

Rektor bjuder in till överföringsmöte. På överföringsmötet får du som vårdnadshavare berätta om ditt barn. Ni gör en gemensam planering för skolstarten.

Efter placeringsbeslut kontaktar rektor vårdnadshavare

När rektor fått en kopia på placeringsbeslutet kontaktar rektor dig för att boka in ett överföringsmöte.

Överföringsmöte bokas

Du som vårdnadshavare får ta med andra personer till skolan som kan ge betydelsefull information om ditt barn. På överföringsmötet kommer rektor, lärare och någon från grundsärskolans elevhälsoteam. Under mötet berättar du om ditt barn och vad du önskar för ditt barn.

Planering av skolstart

Gemensamt planerar vi hur ditt barns skolstart ska se ut och du får svar på frågor och funderingar. Skolan informerar också om sin verksamet.

Uppdaterad: