Vad händer när mitt barn ska byta skola?

På hösten får vårdnadshavare information om skolval, gymnasieval och öppet hus på skolorna. Ansökning sker via skolvalsblankett med posten eller digitalt i systemet Dexter.

Övergång inom grundsärskola från årskurs 6 till årskurs 7

Vid utvecklingssamtalet på hösten får vårdnadshavare information om skolval och öppet hus. 

I januari har grundsärskolan - högstadiet öppet hus för information. Där får du möjlighet att titta på skolans lokaler och träffa skolans personal. Exakt datum för öppet hus kommer att finnas på respektive skolas hemsida. 

Vårdnadshavare får en skolvalsblankett med posten. Den skickas ut av antagningsenheten under januari. Du som vårdnadshavare måste ansöka om plats innan februari.

Övergång från grundsärskola årskurs 9 till gymnasiesärskola

Under höstens informationsmöte i årskurs 9 ges information om gymnasievalet.

Vårdnadshavare och elev träffar koordinator Jeanette Eriksson vid höstterminens utvecklingssamtal. Hon ger information om gymnasiesärskolan, praktik och inskolning.

I november har gymnasiesärskolorna öppet hus för information, då ges möjlighet att titta på skolans lokaler och träffa skolans personal.

Gymnasievalet sker digitalt i Dexter. Koordinator Jeanette Eriksson postar ut inloggningsuppgifterna till vårdnadshavare i januari. Sista ansökningsdag är mitten av februari.

Här är en film om hur du ansöker till gymnasiesärskolan

Koordinator skola-arbetsliv
Jeanette Eriksson

 

Uppdaterad: