Vem får gå i grundsärskolan?

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Du kan läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa.

Elever med intellektuell funktionsnedsättning

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Grundsärskolan har ingen förskoleklass, eleverna börjar i årskurs 1. 

Ämnen eller ämnesområden

I grundsärskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Skolans rektor kan bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven klarar det.

Uppdaterad: