Vilka jobbar med mitt barn?

I grundsärskolan finns lärare, förskolelärare och elevassistenter. Samtliga lärare har speciallärarutbildning och är ansvariga för den pedagogiska planeringen och undervisningen. Förskolelärare arbetar främst i de yngre årskurserna.

I klassen

I varje klass finns en lärare och elevassistenter. Läraren lägger upp det pedagogiska arbetet och tillsammans med elevassistenterna anpassar de undervisningen så att ditt barn kan vara delaktig och utvecklas mot målen. Läraren och elevassistenterna bildar ett arbetslag som planerar och arbetar för gruppens och ditt barns lärandesituation i lärmiljön. 

På fritidshemmet

På fritidshemmet för låg- och mellanstadiet arbetar samma personal som finns under skoltid med ditt barn. Lärarna arbetar med sin planering och träffas i lärarmöten. 

Elever som går på grundsärskolans högstadium kan gå på ungdomsfritids. Ungdomsfritids ligger inte på skolan, utan på andra platser i Uppsala. Personalen på ungdomsfritids tillhör inte skolan. 

Stöd från elevhälsoteamet

Personalen kan även samarbeta och få stöttning av grundsärskolans elevhälsoteam som består av specialpedagogisk, psykologisk, psykosocial, medicinsk och kommunikativ/språkutvecklande kompetens.

Uppdaterad: