Årsta grundsärskolas fritidshem

På Årsta grundsärskolas fritidshem går grundsärskolans elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Öppettider på Årsta grundsärskolas fritidshem: 7.00 – 17.00. Skoldagen pågår klockan 8.30-13.15/13:45.

Närhet till natur och lekparker

Årsta grundsärskolas fritidshem består av två grupper A-sida och B-sida. Vi alternerar veckovis mellan aktiviteter såsom musiksamling, sagostunder, bakning, aktiviteter i idrottssalen, utflykter och skapande med mera. Fritidshemmet vill ta tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet.

Vi har en anpassad skolgård och närhet till natur och grönområden, lekparker och 4H-gård vilket innebär mycket utevistelse och aktiviteter.

Uppdaterad: