Årsta grundsärskola åk 1-9

Årsta grundsärskola tar emot elever med intellektuella funktionsnedsättningar med eller utan flerfunktionshinder.

Om skolbyggnaden och omgivningarna

Årsta grundsärskola delar byggnad med Årtaskolans grundskola. Närheten mellan skolformerna skapar naturliga möten under skoldagen och fritidstiden. 

En stor ombyggnad av skolgården har pågått under hela läsåret 2019/2020. När ombyggnaden är klar kommer skolgården vara anpassad för alla grundsärskolans elever. Nu finns en mindre skolgård med bland annat sandlåda och gunga. Skolan ligger i stadsdelen Årsta. Närområdet är trafikfritt och intill skolan ligger Årstaparken. 

Fritidshemmet

Årsta grundsärskolas fritidshem består av två grupper A-sida och B-sida.  Fritidshemmet har en anpassad skolgård och närhet till natur och grönområden, lekparker och 4H-gård vilket innebär mycket utevistelse och aktiviteter.

Skolans verksamhet

På Årsta grundsärskola skapar vi lust att lära, möjlighet att lyckas och få möjlighet att utveckla språk, kommunikation och socialt samspel. Både i skolan och inom fritidsverksamheten finns planerade aktiviteter utanför skolan som besök på teater, museum, konserter och utflykter i naturen.

Verksamheten grundar sig i den tydliggörande pedagogiken och personalen strävar efter att ha ett medvetet, samstämt förhållningssätt och bemötande till eleverna.

På Årsta grundsärskola kan eleverna läsa både inom ämnesområden och ämnen. Varje elev i grundsärskolan har en egen individuell utvecklingsplan som utvärderas löpande. I klasserna undervisar lärare med specialpedagogisk kompetens i samarbete med assistenter. Grundsärskolan har ett nära samarbete med elevernas kontakter inom habiliteringen och andra vårdgivare. 

I skolans verksamhet finns även möjlighet för eleverna att vara med hundar. Här (PDF, 513 KB) kan du läsa mer om Lena och Team Småskäggen.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årsta grundsärskola åk 1-9