Berga grundsärskola åk 1-6

Berga grundsärskola tar emot elever som läser ämnen, ämnesområden och har delad studieplan för årskurserna 1 till 6.

Om skolbyggnaden och omgivningarna

Berga grundsärskola delar lokaler med Bergaskolan, som är en grundskola och resursenheten Videskolan. Skolorna ligger i stadsdelen Kåbo. I närområdet finns Botaniska trädgården, Bror Hjorts hus, slottet, Evolutionsmuseet, Engelska parken och Stadsskogen. Skolans arkitekt är Gunnar Leche.

Grundsärskolans klasser har en egen korridor i skolbyggnaden. Grundsärskolan delar lokaler med grundskolan för undervisning i hem- och konsumentkunskap, idrott, slöjd och musik. Grund- och grundsärskolan har en gemensam matsal.

Fritidshemmet

Berga grundsärskola har ett eget fritidshem som heter Kristallen. Eleverna delas in i två grupper. En hel del av fritidshemmets aktiviteter görs tillsammans med grundskolans fritidshem. På Kristallens fritidshem har vi en inspirerande skolgård och närhet till natur och kultur vilket innebär mycket utevistelse och studiebesök.

Skolans verksamhet

För att nå optimal kunskapsutveckling vill vi erbjuda eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Berga grundsärskola ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Därför har vi en värdegrund som bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet.

Vår värdegrund ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar sin självkänsla och sitt självförtroende för att de ska ha en positiv utveckling så väl socialt som kunskapsmässigt.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Berga grundsärskola åk 1-6