Berga fritidshem

Berga grundsärskolas fritidshem heter Kristallen. Här går grundsärskolans elever från årskurs 1 till årskurs 6.

Öppettider på Kristallens fritidshem: 7.00 - 17.30. Skoldagen pågår 8.20-14.00.

Närhet till natur och kultur

Kristallens fritidshem består av två grupper, Björnarna och Lejonen. Vi alternerar veckovis mellan aktiviteter såsom bakning, aktiviteter i idrottssalen, drama och utflykter. Fritidshemmet Kristallen tar tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet.

Kristallens fritidshem samarbetar med Röda Fritidshemmet i form av gemensamma återkommande lekaktiviteter och vid öppning, stängning och lov.

På Kristallens fritidshem har vi en inspirerande skolgård och närhet till natur och kultur vilket innebär mycket utevistelse och studiebesök.   

Uppdaterad: