Eriksberg grundsärskola åk 7-9

Eriksberg grundsärskola tar emot elever som läser ämnen, ämnesområden och har delad studieplan i årskurserna 7, 8 och 9.

Om skolbyggnaden och omgivningarna

Eriksberg grundsärskola ligger i stadsdelen Eriksberg. I närheten finns stadsdelarna Norby, Kåbo, Flogsta, Hågaby och Gottsunda. Grundsärskolans klasser finns på tre olika platser i skolbyggnaden. Varje klass har en egen ingång från skolgården och till klassrummet finns minst ett grupprum. Grundsärskolan delar lokaler med grundskolan och det gäller hem- och konsumentkunskap, idrott, slöjd och delvis musik. Grundskolan äter i samma matsal som grundsärskolan. 

Hågadalen är en naturresurs som utnyttjas genom att klasserna vistas ute i naturen, både på rasten och i undervisningen. 

Alla elever på Eriksbergsskolan har tillgång till Eriksbergsbiblioteket.

Ungdomsfritids

Eriksberg grundsärskola har inget eget fritidshem, utan eleverna som går på skolan har sitt ungdomsfritids på en annan plats i Uppsala. Några av eleverna åker själv buss, går eller åker taxi till ungdomsfritids. Den personal som arbetar på skolan stannar efter skoldagens slut kvar på skolan och planerar nästkommande skoldag. Det innebär att eleverna möter ny personal på ungdomsfritids.

Skolans verksamhet

Vårt mål är att skapa en miljö med arbetsstruktur och arbetsro.

Vi vill utveckla elevernas självkänsla och sociala förmåga och ge eleverna goda värderingar.

Vi arbetar för att eleverna ska känna delaktighet med klassen och gruppen. För att förstärka språket och kommunikationen använder vi digitala verktyg, tecken som stöd och visuella bilder som är anpassad för varje elev och klass.

Här kan du se hur våra lokaler ser ut

Ljus klassrum Foto: Eriksberg grundsärskola
Bildschema på whiteboard Foto: Eriksberg grundsärskola
Matsal buffet Foto: Eriksberg grundsärskola
Matsal salladsbar Foto: Eriksberg grundsärskola
Kapprum Foto: Eriksberg grundsärskola
Skolgård söder Foto: Eriksberg grundsärskola
Skolgård norr Foto: Eriksberg grundsärskola
Taxibil på skolgården Foto: Eriksberg grundsärskola
Busshållplats Foto: Eriksberg grundsärskola
Idrottshall Foto: Eriksberg grundsärskola
Hemkunskapssal Foto: Eriksberg grundsärskola
Bildstöd till hemkunskapen Foto: Eriksberg grundsärskola
Träslöjdssal Foto: Eriksberg grundsärskola
Föregående Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
Uppdaterad:

Andra sidor under: Eriksberg grundsärskola åk 7-9