Johannesbäck grundsärskola åk 1-6

Johannesbäck grundsärskola tar emot elever som läser ämnen, ämnesområden och har delad studieplan för årskurserna 1 till 6.

Om skolbyggnaden och omgivningarna

Johannesbäck grundsärskola ligger i stadsdelen Salabacke. Grundsärskolan delar skolgård med Johannesbäcksskolan som är en grundskola och resursenheten Pilskolan. Grundsärskolans klasser har en egen byggnad på skolområdet. Grundsärskolan och grundskolan delar lokaler för undervisning i hem- och konsumentkunskap, idrott, slöjd och musik. På skolområdet finns en alldeles nyrenoverad matsal för alla verksamheter.

Fritidshemmet

Johannesbäcks grundsärskola har ett eget fritidshem som heter Skattkistan. Eleverna delas in i två grupper. Fritidshemmet har egna lokaler på skolan och möjlighet att anpassa verksamheten utifrån elevernas ålder och intresse. De flesta elever åker skolskjuts till och från skolan. 

Skolans verksamhet

För att nå optimal kunskapsutveckling erbjuder vi eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Johannesbäck grundsärskola ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Vår värdegrund ska bidra till en god arbetsmiljö. Vi vill ge en grund för vidare inlärning och god självkänsla.

Här kan du se hur våra lokaler ser ut

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Uppdaterad:

Andra sidor under: Johannesbäck grundsärskola åk 1-6