Skattkistan fritidshem

Johannesbäck grundsärskolas fritidshem heter Skattkistan. Här går grundsärskolans elever från årskurs 1 till årskurs 6.

Öppettider på Skattkistans fritidshem: 7.00 - 17.00. Skoldagen pågår klockan 8.30-13.15 och 14.00.

Stor lekplats och fin kultur

Skattkistans fritidshem består av två grupper, Lilla fritids och Stora fritids. Vi varierar veckovis mellan kreativt arbete, utflykter, fri lek och aktiviteter i idrottssalen. Skattkistans fritidshem strävar efter att ta tillvara elevernas intressen och nyfikenhet.

Vi samarbetar med andra fritidshem från de andra grundsärskolorna under vissa lov då fritidshemmen slås samman.

Fritidshemmet har en stor lekplats som delas med Johannesbäcksskolans grundskola och Pilskolan. Det är också nära till många olika lekparker med fin kultur och en ny fotbollsplan.

 

Uppdaterad: