Östra Stenhagen grundsärskola åk 1-6

Östra Stenhagen grundsärskola tar emot elever som läser ämnen, ämnesområden och har delad studieplan för årskurserna 1 till 6.

Om skolbyggnaden och omgivningarna

Östra Stenhagen grundsärskola ligger i stadsdelen Stenhagen. Östra Stehagen grundsärskola är omgiven av flera grönområden och många fina promenadstråk och lekparker. Grundsärskolans klasser är integrerade i Östra Stenhagens grundskolas lokaler. I anslutning till grundsärskolan finns en stor inhägnad lekgård som används på rasterna.

Grundsärskolan delar lokaler med grundskolan för undervisning i hem- och konsumentkunskap, idrott, slöjd och delvis musik. Grundsärskolan delar matsal med grundskolan. I Stenhagen finns ett biblioteket inom gångavstånd.

Fritidshemmet

På Östra Stenhagen grundsärskolas fritidshem finns tre fritidsgrupper. Fritidshemmet har två fasta aktiviteter dagligen. Vid månadens lek uppmuntras alla elever att vara med och leka tillsammans.Eleverna har en fin gård att vara på och möjlighet att vistas i närliggande grönområden och lekparker. 

Skolans verksamhet

Vi på Östra Stenhagens grundsärskola arbetar för att stödja alla elevers utveckling och lärande samt att främja elevernas lust till ett livslångt lärande.

Östra Stenhagen är en skola där trygghet, kommunikation och utveckling är i fokus.

Vi arbetar för att eleverna ska känna delaktighet med klassen och gruppen. För att förstärka språket och kommunikationen använder vi digitala verktyg, tecken som stöd och bildstöd som är anpassad för varje elev och klass.

Här kan du se hur våra lokaler ser ut

Klassrum Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Bildschema på whiteboard Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Individuellt bildschema Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Matsal Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Matsal buffet Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Barn som pekar på valkarta för uterast Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Skolgård lekplats Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Skolgård öppen yta Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Taxi vid upphämtningsplats Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Kapprum Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Idrottshall Foto: Östra Stenhagen grundsärskola
Föregående Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
Uppdaterad:

Andra sidor under: Östra Stenhagen grundsärskola åk 1-6