Östra Stenhagen fritidshem

På Östra Stenhagen grundsärskolas fritidshem går elever från årskurs 1 till årskurs 6.

Öppettider på Östra Stenhagen Grundsärskolas fritidshem är 7:00-17:30. Skoldagen pågår 8:30-14:15.

Leklust och nyfikenhet

På Östra Stenhagen grundsärskolas fritidshem har vi tre fritidsgrupper, rosa, blå och grön grupp. Varje dag har vi två fasta aktiviteter, en pysselaktivitet och en aktivitet som varierar lite efter årstider och eventuella teman. Vi har även månadens lek där vi uppmuntrar alla elever att vara med och leka tillsammans.

Vi har en fin gård att vara på och även möjlighet att vistas i närliggande grönområden och lekparker. Vid fint väder äter vi ofta mellanmål utomhus. Ett samarbete har påbörjats mellan grundsärskolans fritidshem och grundskolans fritidshem där vi har gemensamma aktiviteter, just nu en gång i veckan.

Här på Östra Stenhagen grundsärskolas fritidshem vill vi främja elevernas leklust och nyfikenhet där samarbete och gemenskap genomsyrar verksamheten.

Uppdaterad: