Den kommunala grundsärskolans elevhälsoplan läsår 2022/2023

Elevhälsoplanens syfte

Inför varje läsår revideras den lokala elevhälsoplanen för den kommunala grundsärskolan. 

Elevhälsoplanen ska underlätta elevhälsoarbetet för alla inom den kommunala grundsärskolan. Den ska skapa en gemensam grund för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna.

Läs Den kommunala grundsärskolans elevhälsoplan. (PDF, 200 KB)

Uppdaterad: